VÝZVA PRE SK DIVADLÁ NA SPOLUPRÁCU PRI SLOVENSKOM SHOWCASE NA FESTIVALE BBTOUR2020

Rozposlali sme list, výzvu na spoluprácu slovenským divadlám, ktoré môžu prihlásiť predstavenia podľa vlastného uváženia do programu slovenskej showcase v rámci 22. ročníka festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2020.

Uvádzame výťah z listu: 

 

 

Vážení a milí priatelia, priateľky, kolegovia a kolegyne.

Dovoľujeme si vás osloviť kvôli festivalu Bábkarská Bystrica 2020 (medzinárodný festival súčasného bábkového divadla pre deti a pre dospelých v Banskej Bystrici a v okolí). Tento rok sa bude konať 22. ročník.

Tento ročník, keďže ide o ročník počas Roku slovenského divadla, sme koncipovali inak ako predchádzajúce edície. Rozhodli sme sa zmeniť programovú líniu festivalu a nedeliť program na Prvý impulz pre deti a na Druhý impulz pre dospelých. Práve v roku divadla sme sa rozhodli impulzy nasmerovať inak. Festival delíme na dve časti, prvá časť by mala byť čisto SLOVENSKÁ má názov Naši svetoví (pracovný názor), vnímame ju ako akúsi slovenskú showcase, na ňu pozývame zahraničných pozorovateľov z rôznych festivalov a divadiel Európy. Potom by sa mala uskutočniť pracovná diskusia o predstaveniach a súčasnom slovenskom bábkovom divadle pod vedením oslovených odborníkov/odborníčok a bude priestor aj pre názory zo zahraničia. Táto časť sa bude konať v termíne od 18.- 20. 9, vrátane.

 

Druhú časť programu  tvorí len zahraničnú účasť pod názvom SVETOVÍ na Slovensku (pracovný názov), vnímame to ako zahraničná showcase. V zahraničnej časti by sme prezentovali výnimočné divadelné skupiny z Európy pre deti a dospelých v našej oblasti tvorby. A radi by sme pozvali slovenských zástupcov/zástupkyne na pozorovanie tvorivých aktivít práve zo zahraničia. Táto časť sa uskutoční 21. – 23. 9. vrátane.

 

Radi by sme Vás oslovili priamo, či z Vášho pohľadu z Vašej tvorivej dielne nám môžete odporúčať predstavenie/nia do výberu slovenskej showcase (pre všetky vekové kategórie), ktoré si ceníte a odporúčate do výberu showcase.

 

Ďakujeme, tešíme sa na spoluprácu.

 

Iveta Škripková, 

riaditeľka

 

V Banskej Bystrici, 13. 2. 2020

Top