TUTU

SOBOTA, 6. 10. 2018, 15.00 h, BDNR

LICHTBENDE
AMSTERDAM (NL)
TUTU

M. Raemakers, R. Logister
Od 6 rokov, 50 min.
Neverbálne

Projekcia, animácie: R. Severien
Hudba: A. Schappert, H. Jank
Hrajú: M. Raemakers, R. Logister, A. Schappert, H. Jank
Réžia, dramaturgia, choreografia: J. Van Steen

Tutu je znak, metafora, predstavuje sa nám so svojimi červenými topánkami, ktorými privoláva rôzne asociácie tanečných štýlov a kreácií – od tanca malého dievčatka po jazzové asociácie. V inscenácií Tutu sledujeme možnosti tieňového divadla a použitie technológií v súčasnom svete. Súbor využíva okrem premyslených pohybových tieňových kreácií dokonalú prácu so svetlom a špeciálnu formu projekcie, vďaka ktorej sa priamo pred našimi očami rodí magická tanečná cesta za poznaním sveta a histórie. To všetko sprevádza živá hudba. Renomovaný holandský súbor je rešpektovaným divadelným zoskupením vo svojej krajine. Odohral niekoľko desiatok inscenácií po celom svete, od Turecka až po Čínu. Vystupoval na významných bábkarských festivaloch, napr. na Festival of Wonder v roku 2017, ktorý bol zaradený medzi  26 najzaujímavejších festivalov Európy .Holandský súbor sa na festivale predstaví po prvýkrát.


   

Top