KRST KNIHY / KNIHA

Festival sa pravidelne už niekoľko rokov venuje vedeckej a publikačnej činnosti. Tento ročník festivalu a rok kedy sa koná, priam ponúka možnosť výskumu v oblasti česko-slovenských bábkarských vzťahov. Sveta uzrie neobvyklá publikácia s názvom BÁBKY NA ČESKO - SLOVNSKEJ MEDZI.  Jej témou je, ako prezrádza názov, výskum a pomenovanie vzťahov medzi česko – slovenským prostredím, tvorivými počinmi, významnými osobnosťami v priebehu existencie spoločnej republiky v oblasti bábkového divadla. Na jej príprave sa podieľa spoločný česko-slovenský tím odborníkov a odborníčok. Medzi lektorov a lektorky patria, divadelní teatrológovia a teatrologičky: V. Predmerský, I. Hledíková, N. Malíková, L. Dzadíková, B. Zamišková, K. Dolenská a iní/iné.  Publikácia je príspevkom k 100. výročiu vzniku ČSR.  Veríme, že okrem pripomienky spoločnej minulosti, dá šancu na rôzne iné spoločensko-kultúrne zamyslenia a úvahy o osudoch česko-slovenského bábkarstva a jeho tvorivosti v bilaterálnom kontexte.

Editorky: D. Inštitorisová, I. Škripková, D. Zaťková

Krst publikácie sa uskutoční v pondelok 8.10. po predstavení Divadla Continuo!

Top