FESTIVALOVÉ DIALÓGY

NEDEĽA, 7. 10. 2018 o 20:00, BDNR, TEÁTRIUM                                                                            

Stretnutie s divadlami a diskusia o inscenáciách prvej časti festivalu! 

Záverečné stretnutie prvého bloku festivalu rozdelené do dvoch častí! Pozývame všetkých tých a tie, ktorí a ktoré majú záujem diskutovať, klásť otázky a niečo sa dozvedieť o bábkovej tvorbe v iných krajinách a súčasne majú chuť vypočuť si názor a postrehy ohľadom inscenácií Prvého impulzu k nám, do BDNR, do Teária.

V prvej časti tohto bloku by sme radi/rady dali priestor divadlám, ktoré po prvý raz zavítali na Slovensko, z exotickej Latinskej Ameriky, alebo z Európy, teda hosťujúcim súborom z Brazílie, Holandska a Bieloruska, aby predstavili podmienky tvorby ich skupiny (prípadne v širšom kontexte, v ich rodnej krajine) v oblasti bábkovej tvorby pre deti. Otázky a diskusia sú vítané.

Po krátkej prestávke s občerstvením pozývame všetkých na diskusiu o predstaveniach Prvého impulzu.

Večer bude moderovaný  a simultánnne tlmočený. 
Vstup voľný! Všetci a všetky sú vítaní/vítané!

 

Top