VÝSTAVA V ŠAPITÓ

21. 9. – 9. 10. 2018
Divadelné šapito, pod Pamätníkom SNP
PO – NE: 10.00 – 15.00, 16.00 – 18.00

VSTUPNÉ: 1,50 €
Vernisáž: 21. 9. 2018 o 16.00
Bábkové divadelné predstavenie pri príležitosti otvorenia výstavy
LDO ZUŠ Modrý Kameň
Josef Čapek
AKO PSÍČEK S MAČIČKOU PIEKLI TORTU


RODINNÉ BÁBKOVÉ DIVADLÁ 
Oživená výstava rodinných bábkových divadiel a interaktívne hry pre deti. Sprevádzajú študenti a študentky z Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU.

Rodinné bábkové divadlá sa na Slovensku objavujú približne od prelomu 19. a 20. storočia. Vznikom prvej Československej republiky prichádza na územie Slovenska česká inteligencia, ktorá priniesla na Slovensko aj rodinné bábkové divadlá s dekoráciami českých umelcov ako významnú  súčasť českej kultúry. Výstava rodinných bábkových divadiel zachytáva vývoj bábkového
divadla od medzivojnového obdobia až po súčasnosť. Vystavené artefakty pochádzajú zo zbierok SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, kde tvoria významnú časť zbierkového fondu múzea.

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek je  špecializované múzeum Slovenského národného múzea, ktoré získava, uchováva vo svojich zbierkach a prezentuje prostredníctvom stálych expozícií a výstav  historické a súčasné artefakty slovenského bábkového divadla a detskú hračku. Vo svojich zbierkach vlastní významné artefakty historických bábkarských rodov, napr. divadelnú maringotku rodu Dubských z Piešťan z prelomu 19. a 20. storočia, s kompletným originálnym zariadením a fundusom, prenosnú divadelnú scénu košickej vetvy rodu Dubských s originálnymi marionetami a dekoráciami, marionety rodov Stražanovcov,  Anderlovcov, Košťálovcov, Sajkovcov, artefakty kamenných bábkových divadiel od 50. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Vo svojich zbierkach vlastní okolo 4000 zbierkových predmetov z oblasti   bábkového divadla. Súčasne sa venuje aj histórii hradu Modrý Kameň, kde sídli a to najmä zakladateľskému uhorskému rodu Balašovcov od 13.storočia  do polovice 19. storočia a posledným majiteľom hradného areálu grófskemu rodu Károly a Almáši do roku 1923. Od roku 2017 prezentuje dejiny hradu v stálej historickej expozícii. Návštevníkom ponúka  významnú súčasť historického areálu - kaplnku sv. Anny a Veľkú Palotu barokového kaštieľa ako súčasť prehliadky expozícií múzea. Okrem toho pripravuje celoročne množstvo kultúrnych podujatí pre návštevníkov všetkých vekových skupín, špecializované podujatia pre rodiny s deťmi, deti, mládež. Múzeum ročne navštívi viac ako 40 000 návštevníkov.

Ďakujeme partnerom -  Slovenskému národnému múzeu - Múzeu bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň za požičanie a prenesenie výstavy do divadelného šapita pod Pamätníkom SNP a vedúcim Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU za spoluprácu a podporu.



Po predložení zakúpenej  vstupenky z výstavy  RODINNÉ BÁBKOVÉ DIVADLÁ– zľava 0,50 € pri kúpe vstupenky na predstavenie v Prvom impulze hlavného programu.
Vstupenka na výstavu Rodinné bábkové divadla platí aj na predstavenia detských súborov.

Top