PROLÓG

Naši festivaloví predskokani!

Dianie festivalu Bábkarská Bystrica sa dlhé roky (od 90. rokov) delí na prológ a hlavný program. Prológ sa koná pár týždňov pred festivalom a jeho zámerom vždy bolo upozorňovať naše publikum, obyvateľov a obyvateľky mesta, že čoskoro, v dohľadnom čase vypukne bábkový sviatok umenia, medzinárodný festival: Bábkarská Bystrica.

Keďže divadlo je umeleckým prejavom, v ktorom sa krížia viaceré umenia (hudba, písané slovo, výtvarné umenie, herectvo, tanec, bábky a pod.) naše predfestivalové akcie sa vždy sústredili na rôznorodé podujatia. Veľmi obľúbené boli aj tematické výstavy. Neskôr k nim pribudli pouličné šou, filmové predstavenia, živá reklama, workshopy a pod. Do roku 2012 sme pri realizácii výstav spolupracovali so Stredoslovenskou galériou, od r. 2014 sa výstavy konajú v divadelnom šapito v mestskom parku pod Pamätníkom SNP. Keďže ide o  priestor netradičný, nikdy to nie sú výstavy klasické. Bývajú vždy spojené s prekvapením a rôznymi zážitkami.

Ďalším obľúbeným bystrickým miestom, s ktorým dlhé roky spolupracujeme pri organizovaní výstav a akcií festivalu, bola a je Štátna vedecká knižnica. Tento rok sa vo foyeri koná výstava fotiek tematicky spojená s dianím festivalu.
 

A hop, tohročná hlavná výstava!! Platforma pre rodiny s deťmi!!!

Tento ročník festivalu sme pri organizácií festivalu spojili sily s dvomi zaujímavými organizáciami, v ktorých sme našli partnerov pre festivalové myšlienky:  spojiť nespojiteľné, umocniť festivalové zážitky. Jedným z nich je SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni. Vďaka tomu trvalá expozícia rodinných divadielok z Modrého Kameňa poputuje do Banskej Bystrice. A druhým je Katedra bábkarskej tvorby DF VŠMU v Bratislave, ktorá prostredníctvom vedenia, oslovila študentov a študentky, aby malým i veľkým, robili netradičné interaktívne garde počas celej výstavy. Nechajte sa prekvapiť! 

A hup hop, explózia talentovaných detí v divadelnom šapito!!!

Počas úvodných akcií v divadelnom šapito sa konali koncerty, premiéra rozprávky, tvorivé ateliéry a tento ročník, ktorý je v znamení spájania, sme sa rozhodli dať priestor deťom. Nie obyčajným, ale talentovaným deťom, ktoré sa venujú divadlu, tancu v ZUŠ, vo voľnom čase navštevujú kluby, krúžky v školách a pri komunitných centrách. Od útleho veku sa stretávajú s umeleckými podnetmi, ktoré môžu mať rozhodujúci zmysel pre ich budúcnosť.                                                                                                        

Sme radi/rady, že osem takýchto oduševnených a radosťou sršiacich súborov vám budeme môcť predstaviť. Po prvýkrát v Prológu účinkujú aj deti a mladí ľudia z rómskych komunitných centier. Rodičia, vezmite svoje deti a príďte sa nabiť!  Deti, vezmite svojich rodičov a príďte sa potešiť! Výber divadelnej a tanečnej explózie detských talentov pripravila Monika Tatarková v spolupráci s vedeniami detských súborov a dramaturgickej rady festivalu.

Top