CENA EFFE

Festival bol v roku 2017 ocenený medzinárodným titulom LAUREAT EFFE 2017-2018, ktorý udeľuje Európska festivalová asociácia (EFA) v spolupráci s Európskou úniou 26. najlepším  umeleckým festivalom v Európe. Zároveň je držiteľom značky kvality EFFE Label 2017-2018.  EFFE Label je európske ocenenie pozoruhodných festivalov rôznych umeleckých druhov, prínosných pre svoju komunitu, svet umenia a celú Európu.

Medzinárodná festivalová komisia ocenila smerovanie festivalu a vysoko ohodnotila ciele, ktoré dlhodobo sleduje: "Bábkarská Bystrica TOUR, Dvojitý impulz je festival, ktorého idey a program majú potenciál zaujať publikum z celého sveta a všetkých sfér ľudskej činnosti. Je to veľmi zaujímavý festival, ktorého myšlienky nasledujú konkrétne činy. Idey Bábkarskej Bystrice spĺňajú všetky kritériá značky kvality EFFE."

Európska Festivalová Asociácia (EFA) v roku 2017 vyzdvihla neobyčajnú umeleckú kvalitu tohoročných festivalových prehliadok , zmysluplnú prácu, uvedomenie si záväzkov spoločenského pôsobenia festivalov v umení a ich dopad na región, v ktorom pôsobia.

Laureáti EFFE 2017 v abecednom poradí:

 1. 12 Points, Írsko

 2. Africtions - captured by Dance, Nemecko

 3. Altofest International Contemporary Live Arts, Taliansko

 4. ASALTO Zaragoza , Španielsko

 5. Athens Digital Arts Festival , Grécko

 6. BÁBKARSKÁ BYSTRICA TOUR, DVOJITÝ IMPULZ, Slovensko

 7. Buffer Fringe Performing Arts Festival, Cyprus

 8. Edinburgh Festival Fringe, Veľká Británia

 9. Edinburgh International Festival, Veľká Británia

 10. European Film Festival Palic, Srbsko

 11. Festival of Five Churches, Maďarsko

 12. Festival of Wonder, Dánsko

 13. FMM Sines - Festival Músicas do Mundo, Portugalsko

 14. Gdansk Shakespeare Festival, Poľsko

 15. Gender Bender, Taliansko

 16. GOGOLFEST - International Annual Multidisciplinary International Festival of Contemporary Art, Ukrajina

 17. International Theatre Festival - Varna Summer, Bulharsko

 18. Les Eurockéennes de Belfort, Francúzsko

 19. Mittelfest, Taliansko

 20. Ravenna festival, Taliansko

 21. Tallinn Architecture Biennale , Estónsko

 22. Tbilisi International Festival of Theatre, Gruzínsko

 23. TANEC PRAHA - The International Festival of Contemporary Dance and Movement Theatre, Česká republika

 24. Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch, Holandsko

 25. Utrecht Early Music Festival, Holandsko

 26. Walk&Talk Azores, Portugalsko

 

EFFE je iniciatíva Európskej Festivalovej Asociácie v spolupráci s Európskou úniou.

Top