21. ROČNÍK

Program festivalu vytvára Dramaturgická rada (DR), ktorá pozostáva z troch členov: Iveta Škripková (riaditeľka), Marián Pecko (umelecký šéf) a Monika Tatarková (dramaturgička). Program sa tvorí niekoľkými spôsobmi. Tými sú: konkurz, návšteva festivalov doma a v zahraničí, domácich premiér (dramaturgička divadla bola členkou poroty ceny Hašterica)  a odporúčania teatrológov a teatrologičiek, spolupracovníkov festivalu. Dramaturgická rada pracuje dva roky vždy do prípravy ďalšieho ročníka.

Do konkurzu sa môžu prihlásiť ľubovoľní záujemcovia a záujemkyne so svojou tvorbou. Od posledného ročníku festivalu sa členky DR zúčastnili na profilových prehliadkach doma: napr. Bábková Žilina 2017, Dotyky a spojenia, Martin, 2017, 2018, Nová dráma 2017, 2018, Divadelná Nitra 2017, v zahraničí festival Skupova Plzeň, 2016, Visioni futuro, Bologna, 2017, Charleville-Meziérs, 2017, Festival of Wonder, Silkeborg, 2017, prehliadka ASSITEJ, Praha, 2018, festival bábkovej tvorby, Bielsko-Biala, 2018 (všetky návštevy boli podporené z cestovných grantov FPU Bratislava).

Na týchto festivaloch sme priamo vybrali niektoré súbory. Konkrétne: z Brazílie, Holandska, Poľska, Česka, Slovenska.O rôznych podnetných predstaveniach a tendenciách v domácich krajinách nás informovali: pp. Nina Malíková, Kateřina Dolenská-Lešková, CZ, Monika Gerbóc, DE, Lucyna Kozien, PL, Lotta, Nevailainen, FIN, Vladimír Predmerský, Ida Hledíková, Dáša Čiripová, SK, Sylvia Huzsár HU, a iní/iné.

 

Top