GERDA

PIATOK, 5. 9. 2018, 19.00 h, BDNR

VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ
BRATISLAVA (SK)
GERDA
Na motívy rozprávky H. CH. Andersena
Od 9 rokov, 45 min.

Úprava textu: A. Kovaničová, P. Belická
Dramaturgia: P. Belická
Scéna a kostýmy: J. Dubovská
Hudba: M. Kinik
Hrajú: L. Škoricová, M. Ševčíková, M. Kinik
Réžia: A. Kovaničová

Inscenácia Gerda vznikla na motívy rozprávky Snehová kráľovná od H. Ch. Andersena. Študentky a študenti z Katedry bábkarskej tvorby na Vysokej škole múzických umení sa v adaptácií príbehu o malej Gerde, ktorej umrie mama, dotýkajú samoty, smútku v duši a súčasne aj vnútornej sily na prekonanie týchto stavov. Detská osobnosť sa rozdeľuje na dve časti – na rozum a cit. Čo sa stane s dievčatkom, keď mama odíde do neba? Vydelí sa dvomi a bude pol a pol dievčatka. Koľko je jedno a jedno dievčatko? Dve dievčatká.  A čo sa stane s mamou, keď Gerda ostane tu?


   

Top